Neváhejte nás kontaktovat
+420 776 685 046 | pavel.herman@vitalsenior.cz

Nacházíte se zde: Úvod » Naše vize » Novinky » Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení

3. 6. 2015

Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy.

Příspěvek na bydlení

 • Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy.
 • Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.
 • Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže
  • jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35), a zároveň
  • součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.
 • Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu, u družstevních a bytů vlastníků srovnatelné náklady, vyčíslené v zákoně o SSP. Plus u všech bytů náklady za energie, vodné a stočné, odpady, vytápění. Pro nárok a výši příspěvku se berou v úvahu průměrné náklady zaplacené za předchozí kalendářní čtvrtletí.
 • Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují pro nájemní byty částky nájemného v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady. Dále jsou do nich zahrnuty ceny služeb a energií. Normativní náklady na bydlení jsou propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.
  Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 pro:
   
  1. bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy

   Počet
   osob
   v rodině

   Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2015
   do 31. 12.2015 podle počtu obyvatel obce v Kč měsíčně

   Praha

   více než
   100 000

   50 000 -
   99 999

   10 000 -
   49 999

   do
   9 999

   jedna

   7 623

   6 052

   5 767

   4 913

   4 730

   dvě

   10 957

   8 807

   8 417

   7 249

   6 998

   tři

   14 903

   12 092

   11 581

   10 053

   9 726

   čtyři a více

   18 674

   15 283

   14 668

   12 825

   12 430

  2. v družstevních bytech a bytech vlastníků

   Počet
   osob
   v rodině

   Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků
   platné od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 v Kč měsíčně

   Praha

   více než
   100 000

   50 000 -
   99 999

   10 000 -
   49 999

   do
   9 999

   jedna

   4 409

   4 409

   4 409

   4 409

   4 409

   dvě

   6 588

   6 588

   6 588

   6 588

   6 588

   tři

   9 159

   9 159

   9 159

   9 159

   9 159

   čtyři a více

   11 676

   11 676

   11 676

   11 676

   11 676

 • Výše příspěvku na bydlení se stanoví jako rozdíl mezi náklady na bydlení (normativními náklady na bydlení) a násobkem rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35).

zdroj: www.mpsv.cz


Zpět na přehled